Cemio Switzerland AG

Cemio Switzerland AG so sídlom v Zürichu je švajčiarska investičná a marketingová spoločnosť, ktorá investuje do farmaceutického priemyslu a rôznych oblastí zdravotníctva v regióne strednej a východnej Európy

Jedným z kľúčových strategických segmentov sú investície do lekárenstva.

 V auguste 2012 vstúpila na slovenský trh nová divízia originálnych prípravkov Cemio, ktorej cieľom je prinášať originálne produkty, ktoré majú unikátne zloženie, výraznú pridanú hodnotu pre pacienta a sú vyrábané výhradne vo Švajčiarsku. 

Dlhodobou víziou spoločnosti je prinášať originálne švajčiarske produkty, ktoré majú unikátne zloženie s výraznou pridanou hodnotou pre zákazníka. Vývoj receptúr je na jednej strane inšpirovaný čistou alpskou prírodou, kvalitu konečného prípravku potom garantuje spracovanie surovín špičkovými technológiami v renomovaných švajčiarskych farmaceutických továrňach a laboratóriách.